de - dk - en - es - fr - it - pt - ru
Sikkerheden frem for alt

Sikkerhedsanvisninger

Arbejdsgiveren skal vurdere alle risici i processerne, hvor der bruges slibeprodukter, med henblik på at træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. De skal også sikre sig, at medarbejderne er tilstrækkeligt uddannet til at udføre deres arbejdsopgaver. Anvisningerne i dette blad skal følges af alle, der arbejder med slibeprodukter, for deres egen sikkerheds skyld.

DOWNLOAD PDF

Detaljerede oplysninger om sikker brug af slibeprodukter findes i Sikkerhedsreglerne


• FEPA sikkerhedsregler for fleksible slibeprodukter

• FEPA sikkerhedsregler for hårde slibeprodukter og præcisionsslibeprodukter med diamant eller bornitrid

• FEPA Safety Code for Superabrasives for Stone and Construction (findes ikke på italiensk)

KONTAKT OS FOR AT FÅ EN KOPI

 

Direktiver, normer og standarder

ANSI American National Standards Institute

ANSI B7.1-2010

Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels

AS Australian Standards

AS 1788.1-1987

Abrasive wheels - Design, construction, and safeguarding

AS 1788.2-1987

Abrasive wheels - Selection, care, and use

ED Europæiske direktiver

ED 85/374/EØF 25/07/1985

Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar

ED 92/58/EØF 24/06/1992

Minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet

ED 95/16/EF 29/06/1995

Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer

DI 98/37/EC 22/06/1998

Erstatter direktiv 95/16/EF og udvides til alle typer maskiner

DI 2001/95/EC 03/12/2001

Har til formål at garantere sikkerheden for produkter, der markedsføres og ikke er omfattet af EU’s sikkerhedsregler

DI 2006/42/EC 17/05/2006

Gælder for en lang række maskiner og indeholder regler omkring eliminering af risikoen forbundet til brugen af dem

DIN Deutsches Institut für Normung

DIN 332

60° centerhul - type R, A, B og C

DIN 6527

Fræsere i hård metal med forstærket skaft - Dimensioner

DIN 8033

Roterfræsere i hård metal – Tekniske krav

EN Europæiske standarder

EN 149

Åndedrætsværn – Filterhalvmaske til beskyttelse mod partikler – Krav, afprøvninger, mærkning

EN 166

Sikkerhedsbriller - Specifikationer

EN 352

Høreværn

EN 388

Beskyttelseshandsker mod mekaniske påvirkninger

EN 458

Høreværn. Anbefalinger vedrørende valg, brug, pleje og vedligeholdelse. Vejledning.

EN 792

Ikke-elektriske håndværktøjer - Sikkerhedskrav

EN 12413

Sikkerhedskrav for slibeprodukter med bundne slibemidler

EN 13218

Værktøjsmaskiner – Sikkerhed – Stationære slibemaskiner

EN 13236

Sikkerhedskrav til slibeprodukter med diamant eller bornitrid

EN 13674

Jernbaneudstyr – Spor - Skinner - Del 1: Vignoleskinner på 46 kg/m og over

EN 13743

Sikkerhedskrav for fleksible slibeprodukter

EN 60745

Sikkerhed for elektrisk drevet håndværktøj - Del 2-3 : Særlige forskrifter for pudsemaskiner, slibemaskiner og polermaskiner med skiver

EN 61029

Sikkerhed for flytbart motordrevet elektrisk værktøj

EN ISO Europæiske regler for internationale ISO-standarder

EN ISO 6103

Bundne slibeprodukter - Slibeskivers tilladelige ubalancer – Statisk prøvning

EN ISO 7010

Grafiske symboler - Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte - Registrerede sikkerhedsskilte

EN ISO 11611

Beskyttelsesbeklædning til brug ved svejsning og tilsvarende processer

EN ISO 11612

Beskyttelsesbeklædning - Beklædning til beskyttelse mod varme og ild

EN ISO 19432

Maskiner og udstyr til bygningskonstruktion - Bærbare, håndholdte skæremaskiner med forbrændingsmotor – Sikkerhedskrav

EN ISO 20345

Personlige værnemidler - Sikkerhedssko

ISO International Standards

ISO 525

Slibeprodukter med bundne slibemidler – Generelt – Betegnelse, mærkning, udvendige diametre og tolerancer

ISO 3864

Grafiske symboler - Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte - Registrerede sikkerhedsskilte

ISO 13942

Slibeprodukter med bundne slibemidler – Tolerancegrænse for slibeskiver

 

Produktinformationsblad baseret på formatet for et sikkerhedsdatablad

Ifølge REACH hører slibeprodukter – undtagen pastaer og polish, som er defineret som præparater eller substanser – under produktkategorien.

Derfor skal der ikke leveres et sikkerhedsdatablad for MABTOOLS’ slibeprodukter.

Som medlem af FEPA har MABTOOLS dog besluttet – egenhændigt og uden lovmæssige krav –  at udarbejde et produktinformationsblad baseret på formatet for et sikkerhedsdatablad.

.

KONTAKT OS FOR AT FÅ VORES SVIP I PDF-FORMAT

 

Påkrævede piktogrammer

Bruges til sideslibning

Brug en støtteskive

Brug beskyttelsesbriller. Der tilrådes et minimum beskyttelsesniveau iht. EN 166 klasse B.

Brug høreværn i overensstemmelse med standarden EN 352 til alle bearbejdninger, der udføres med håndtering af emnet eller på maskine med manuelt land, uafhængigt af støjniveauet.

Brug støvmaske i overensstemmelse med standarden EN 149 til tørbearbejdningsprocesser, også hvis der findes udsugningsanlæg.

Læs anvisningerne

Brug beskyttelseshandsker. Der tilrådes et minimum beskyttelsesniveau iht. EN 388 Kategori 2

Brug beskyttelsesskærm

Brug beskyttelsesforklæde

   

 

Forbudspiktogrammer

Må ikke anvendes til vådslibning

Må ikke anvendes på håndholdte værktøjer

Må ikke anvendes til sideslibning

Brug ikke beskadigede produkter

 

Sådan læses mærkatet

1 Område - 2 Europæisk standard - 3 Maks. driftshastighed - 4 Produktkode - 5 EAN-kode - 6 Piktogrammer for påkrav og forbud - 7 Dimensioner i mm - 8 Specifikation - 9 Fabrikant - 10 Oprindelsesland - 11 Fabrikantens webside - 12 Dimensioner i inches - 13 Batch-nummer - 14 Grit -